Forside

Konceptet

Om os

Kontakt

Forside Konceptet Om os Kontakt
Luk

Handelsbetingelser

Om os og tjenesten

Denne hjemmeside er ejet af:

Settle ApS,
CVR-nr. 43205307
c/o Strømlinet A/S, skt. Clemens Torv 11, 2.th,
8000 Aarhus
[email protected]

Settle.dk er en webbaseret tjeneste (”Tjenesten”), der drives af Settle ApS (”vi”, ”os”, ”vores”, ”virksomheden”), som retter sig mod forbrugere, som står foran at skulle flytte.

Forbrugeren (herefter ”Brugeren”) kan ved at logge ind og oprette en profil anvende Tjenesten til at indhente tilbud på eller indgå aftaler direkte med vores tjenesteydere om diverse flytterelaterede opgaver. Brugeren kan tillige anvende Tjenesten til at modtage tilbud fra forsikringsselskaber, herunder ejerskifteforsikringer, hus-/indboforsikringer mv.

Afhængigt af de oplysninger som Brugeren afgiver og de tilladelser, som Brugerne giver, kan tjenesten tillige sende notifikationer og/ påmindelser om Brugerens flytning (eksempelvis at påminde om at registrere flytning på borger.dk eller huske at aflæse/affotografere diverse forbrugsmålere).

Vores samarbejdspartnere/Tjenesteydere anvender Tjenesten til at promovere deres virksomhed via Tjenesten og få adgang til nye kunder.

Når du anvender vores hjemmeside, accepterer du automatisk vilkårene, som er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

Priser

Oprettelsen som Bruger og adgangen til vores tjeklister er gratis.

Ønsker du at modtage notifikationer, påmindelser og gode råd i forbindelse med din boligflytning kræver det, at du afgiver samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra os.

Vi modtager provenu, henvisningshonorar og/eller kommission fra vores samarbejdspartnere for de Brugere, som indgår en aftale med en Tjenesteyder via vores Tjeneste eller modtager tilbud via vores Tjeneste.

Persondatapolitik

For oplysninger om vores brug af personoplysninger, henviser vi til vores Persondatapolitik.

For oplysninger om vores brug af cookies mv., henviser vi til vores Cookiepolitik.

Ansvarsbegrænsning

Vi tilstræber, at Tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten er utilgængelig af sikkerheds- eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer el.lign. Vi tager løbende backup af Tjenesten og al information herpå, men datatab kan forekomme

Vi er ikke aftalepart, men alene formidler af informationer på Tjenesten. Du indgår alle aftaler med Tjenesteydere i dit eget navn og du opfordres til at undersøge tjenesteudbyderens aftalevilkår inden du indgår en aftale. Det er dit ansvar at undersøge, hvorvidt et produkt eller en service opfylder dine behov. Er du i tvivl herom, opfordres du til at søge professionel rådgivning.

På den baggrund fraskriver vi os ethvert ansvar over for Brugeren i vidst muligt omfang.

Oplysninger om tjenesteydere

Vi tilstræber, at alle oplysninger på Tjenesten er korrekte, og at links til tjenesteyderne er aktive og ajourførte, men vi kan ikke garantere det.

Hvis oplysningerne på Tjenesten ikke stemmer overens med Tjenesteydernes oplysninger på deres egne hjemmesider, har Tjenesteydernes egne vilkår forrang.

Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til data, indhold og information, som vi udstiller på Tjenesten, tilhører os eller Tjenesteyderne.

Det er tilladt at printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på Tjenesten til personligt (ikke-kommercielt) brug.

Vi henleder for god ordens skyld opmærksomheden på, at du kan ifald erstatningsansvar for ethvert tab, vi måtte lide, som følge af din overtrædelse af ovenstående bestemmelser.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre vores vilkår for brugen af Tjeneste, og vi opfordrer dig til selv at orientere dig i disse vilkår.

Sletning af profil

Brugeren kan til enhver tid fortryde oprettelsen af sin profil og vælge selv at slette sin profil og/eller de oplysninger, som Brugeren har indtastet på Tjenesten. Dette kan gøres automatisk ved at klikke på ”profil” og sætte flueben i ”slet min bruger og tilbagekald alle tilladelser”
Fortrydelse kan også ske ved at Brugeren indsender standardfortrydelsesformularen nedenfor og sender den til os.

Ved at anvende denne mulighed vil vi:

  1. sletter adgangen til profilen,
  2. pseudonymisere alle personoplysninger
  3. kontakter alle samarbejdspartnere, som du har bedt os videregive dine oplysninger til, og oplyse, at du har tilbagekaldt samtykket.
  4. vil begrænse behandlingen mest muligt, således vi alene behandler dine oplysninger med henblik på opbevaring og dokumentation af tidligere afgivne samtykker. Læs gerne vores persondatapolitik for uddybning af vores behandlingsgrundlag. Her skal blot nævnes at samtykke til markedsføring opbevares minimum i to år efter tilbagekaldelsen af hensyn til vores dokumentation for, at samtykke har været afgivet.

Vi gør opmærksom på, at:

  1. Indgåede aftaler med settle.dk eller tredjemand stadig er gældende, og oplysninger til brug for disse aftaler vil fortsat blive opbevaret for at kunne dokumentere og opfylde aftalen
  2. Tilbagekaldelse af samtykket ikke påvirker lovligheden af de behandlinger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Ved sletning af profilen gør vi opmærksom på, at eventuelle beskeder sendt til tjenesteydere fortsat vil være tilgængelig for disse modtagere, og at disse beskeder uden for Tjenesten ikke vil blive slettet.

Vi kan til enhver tid, slette eller de-aktivere en Brugers profil, ligesom vi forbeholder os retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Tjenesten og dermed at slette profilen.

Fortryd bestilling

Hvis du – efter at have afgivet bestilling/ønske om at blive kontaktet af en tjenesteyder – fortryder dette, og ønsker at tilbagekalde din bestilling, kan du klikke på ”Fortryd bestilling”.

Vi vil herefter straks orientere den pågældende tjenesteyder, at dit samtykke er tilbagekaldt.

Vi gør opmærksom på, at der består en risiko for, at Tjenesteyderen kontakter dig på baggrunden af din oprindelige bestilling og inden de er blevet bekendt med din tilbagekaldelse.

Lovvalg og værneting

Disse vilkår er underlagt dansk ret hos de danske domstole.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores vilkår, kan du kontakte os på [email protected]

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

Til Settle ApS,
CVR-nr. 43205307
c/o Strømlinet A/S, skt. Clemens Torv 11, 2.th,
8000 Aarhus

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min levering af følgende tjenesteydelser bestilt på Settle.dk

Tjenesteydelsen er bestilt den (*).
[Forbrugerens navn]
[Forbrugerens adresse]
[Dato]

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på mail, chat eller telefon indenfor vores åbningstider.
Vi vil hjælpe dig så godt vi overhovedet kan.


T: 4015 0600

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på mail, chat eller telefon indenfor vores åbningstider.
Vi vil hjælpe dig så godt vi overhovedet kan.


T: 4015 0600

Skt. Clemens Torv 11, 2. sal, 8000 Aarhus C

• Persondatapolitik

flyttekasse
LOGIN I SETTLE
Navn
Adgangskode
LOGIN